ACT INFIINTARE 1988

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003   

Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003  

Ordinul nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă  

Ordinul nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă  

Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor  

Ordinul nr. 3670/2022 privind stabilirea programului de vizite în unităţile sanitare publice  

Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice   

Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare  

Ordinul nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia