Pagina conţine declaraţiile de interese, incompatibilităţi şi de avere ale membrilor Comitetului Director, precum şi ale şefilor de secţii medicale şi laborator analize medicale din spital.

Declaraţiile sunt in conformitate cu ORDINUL Ministrului Sănătăţii Publice nr. 632/01-06-2006, pentru aprobarea modelului declaraţiei de interese, al declaraţiei referitoare la incompatibilităţi şi al declaraţiei de avere.

 

COMITETUL DIRECTOR

Manager

Conf.Univ. dr. Nicoleta-Ramona SUCIU

 

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)

Director Medical

Conf.univ.dr.Nicoleta NEGRUT

 

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)

Director Financiar-Contabil

Ec. Cacuci Remus Alexandru

 

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)

ŞEFI DE SECŢIE / SERVICII / BIROURI

Şef secţie clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie adulţi nr. 1

Conf.Univ.Dr. Mariana-Lidia Cevei

 

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)

Şef secţie clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie adulţi nr. 2

Prof.Univ.Dr. Lazar Liviu

 

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)

Şef secţie recuperare, medicină fizică şi balneologie copii Băile 1 Mai

Asistent Univ.Dr. Andronie-Cioara Felicia-Liana

 

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)

Şef laborator analize medicale

Dr. Heredea Marcela

 

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)

Asistent medical sef — Sectia RMFB Adulti nr. 1 Baile Felix

Cristea Mariana

 

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)

Asistent medical sef — Sectia RMFB Adulti nr. 2 Baile Felix

Kiss Gyongyver Iudit

 

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)

Asistent medical sef — Sectia RMFB Copii Baile 1 Mai

Ungur Ionela Viorica

 

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)

Sef birou R.U.N.O.S.

Ec. Belea Otilia-Cornelia

 

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

 

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)

Sef birou tehnic

Ec. Bungau Alina-Teodora

 

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)

Sef birou aprovizionare transport

Ec. Sas Livia

 

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)

Sef birou achizitii publice, contractari

Ing. Gafia Moza

 

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)

Sef birou financiar – contabil

Ec. Susman Daniela-Adriana

 

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)

Sef birou de management al serviciilor medicale

Farm. Corb Raluca

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

 

Sef birou evaluare si statistica medicala

Ing. Cevei Petre

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)

 

Sef formatie muncitori

Ing. Ursu Valeriu Radu Marcel

■ Declaraţia de avere (click)

■ Declaraţia de interese (click)

■ Declaraţia de avere 2023 (click)

■ Declaraţia de interese 2023 (click)