Servicii medicale oferite în secţiile de adulţi şi ambulatoriu integrat:

Diagnostic şi evaluare:

Examen clinic;

Diagnostic imagistică (radiologie convenţională, rezonanţă magnetică, osteodensitometrie DEXA)

Laborator clinic

Diagnostic funcţional

Evaluarea capacităţii funcţionale a participării sociale şi a calităţii vieţii utilizând instrumente

   standardizate

Evaluarea psihologică

Evaluarea ocupaţională şi a factorilor de mediu (accesibilitate).

 

Tratament de specialitate

Kinetoterapia şi kinetoprofilaxie

Individuală

De grup

Terapie ocupaţională

Antrenarea capacităţii de a desfăşura activităţi de autoîngrijire, productive şi de agrement

Adaptarea mediului înconjurător – accesibilitate

Prescrierea dispozitivelor de asistenţă

Orientare şcolară şi profesională

Consilierea cu privire la drepturile persoanelor cu disabilităţi

Contact cu organizaţiile de profil

Profilaxia secundară şi terţiară a disabilităţii

Evaluare şi consiliere psihologică

Hidroterapie*

Hidrokinetoterapie la bazin

Hidrokinetoterapie la teflă

Baie la vană

Duş subacval

Baie STANGER

Baie alternantă

Baie galvanică

Electroterapie

Curenţi de joasă şi medie frecvenţă

Curenţi de înaltă frecvenţă

Terapie prin câmpuri magnetice de joasă frecvenţă

Masaj

Termoterapie

Aerosoloterapie

Logopedie

Terapie robotica – de reeducare membrelor superioare si inferioare (Lokomat, Reo-Go, Hand of Hope)

Terapie prin stimulare multisenzoriala tip Realitate Virtuala

*toate procedurile de hidro-termo şi hidro-kinetoterapie se efectuează cu ape hidro-minerale acratoterme din izvoarele de la Băile- Felix şi Băile 1 Mai, cu efecte terapeutice recunoscute, utilizate pentru cura externă.

Servicii oferite specifice secţiei de recuperare copii din Băile 1 Mai:

Diagnostic şi evaluare

Examen clinic

Diagnostic imagistic

Laborator clinic

Diagnostic funcţional

Evaluare psihologică

 

Tratament de specialitate:

Hidrokinetoterapie la bazin*

Kinetoterapie şi kinetoprofilaxie-individuală

Electroterapie cu:         – curenţi de joasă şi medie frecvenţă

                                       – curenţi de înaltă frecvenţă

                                       – terapie prin câmpuri magnetice de joasă frecvenţă

Terapie ocupationala

Unde scurte

Masaj

Termoterapie (împachetări cu parafină)

Aerosoloterapie

Psihoterapie

Logopedie

Terapie prin stimulare multisenzoriala tip Realitate Virtuala

Terapie robotica de reeducare membrelor inferioare (Reo-Ambulator)

Terapie cu microoscilatii profunde

*toate procedurile de hidrokinetoterapie se efectuează cu ape hidro-minerale acratoterme din izvoarele de la Băile 1 Mai , cu efecte terapeutice recunoscute, utilizate pentru cură externă.