• TRANSPARENTA VENITURILOR LA 31.03.2024
 • B.V.C. decembrie 2023
 • LISTA DE INVESTITII
 • PROGRAM MEDICI AMBULATOR
 • TRANSPARENTA VENITURI LA 30 09 2023
 • Rapoarte chestionare pacienti
 • Planul de Integritateal Spitalului Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix 2022-2025 (aici)
 • Politica de Confidentialitate a Datelor cu Caracter Personal(aici)
 • Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate 2020(aici)
 • Raport evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru 2020(aici)
 • Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate 2019(aici)
 • Raport evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru 2019(aici)
 • Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate 2018(aici)
 • Raport evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru 2018(aici)
 • Raport evaluare privind respectarea “Codului de conduita al angajatilor“ din cadrul spitalului(aici)
 • Seriile de tratament pentru copii pe anul 2022 sunt prezentate în pagina speciala (clic aici)
 • Alegerea Consiliului Etic al spitalului—2022 (aici)
 • Activitatea Consiliului Etic in perioada 2020-2021 (aici)
 • Utilizarea cardului national de sanatate – (aici)
 • Liberul Access la Informatiile de Interes Public – (aici)
 • Protectia Datelor cu Caracter Personal – (aici)
 • Transparenta veniturilor salariale:
  • septembrie 2017 (aici)
  • martie 2018 (aici)
  • septembrie 2018 (aici)
  • martie 2019 (aici)
  • septembrie 2019 (aici)
  • martie 2020 (aici)
  • septembrie 2020 (aici)
  • martie 2021 (aici)
  • septembrie 2021 (aici)
  • martie 2022 (aici)
  • septembrie 2022 (aici)
  • martie 2023 (aici)
 • Conditii de Programare pentru Tratament cu Internare (programare)(broşură)(Adeverință salariat)
 • Servicii Medicale Decontate de CAS Bihor:
  • servicii spitalicesti (aici)
  • servicii medicale ambulator recuperare (aici)
  • servicii medicale paraclinice (aici)
 • BVC la data de 31.12.2022(aici)
 • Contract colectiv de munca pe perioada 2023 – 2025 (aici)
 • Act aditional 2022(aici) la Contractul cu CJAS Bh la serviciileservicii spitalicești – 2021 (aici)
 • Act aditional nr. 14 / 2022(aicila Contractul cu CAS Bihor nr. 1406 / 2021 (aici)
 • Contract nr. 1369/2022—CAS Bh servicii medicale din ambulatoriu(aici)
 • Contract nr. 1458/2021—CAS Bh servicii paraclinice(aici)
 • Programul anual al achizitiilor publice2021 (aici)
 • Contribuția personală a asiguratului — adulți(aici)
 • Tarife servicii nedecontate de CJAS Bh(aici)
 • Regulament de organizare și funcționare(aici)
 • Regulamentul intern(aici) si Anexele nr. 1-4 la Regulament (aici)
 • Certificare privind calitatea activității spitalului (ISO 9001/2015)(aici)
 • Codul de conduita etica si profesionala al personalului(aici)
 • Programul de audiente al managerului spitalului(aici)

Informații de interes public pe care fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să le comunice din oficiu, conform cu art. 5, alin. 1 din Legea nr 544/2001, cu modificarile actuale

 • Anunt nr. 9493/25.08.2022—Buletin informativ(aici);
 • Anunt nr. 9494/25.08.2022—Lista cuprinzand categoriile de documente de interes public conform prevederilor art. 5 alin.1, lit.g) ale Spitalului Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix(aici);
 • Anunt nr. 9495/25.08.2022—Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate potrivit prevederilor art. 5 alin.1, lit.h) de catre Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix(aici);
 • Model de cerere privind solicitare de informatii cu caracter public(aici);
 • Model de reclamatie administrativa—neprimire(aici);
 • Model de reclamatie administrativa—raspuns negativ(aici);
 • Modalitati de contestare a deciziei institutiei publice(aici);
 • Nota informativa privind protectia datelor personale (aici);
 • Structura spitalului (aici)

 • Organigrama unității (aici)