Evoluţia specialităţii de recuperare medicală a fost spectaculoasă în ultimele decenii. De la balneofizioterapia clasică de tip central – european, am fost martori ai unor prefaceri de substanţă, prin delimitarea clară a principiilor medicinii fizice şi reabilitării medicale moderne, în care pivotul îl reprezintă echipa multidisciplinară formată din medici specialişti, kinetoterapeuţi, psihologi, terapeuţi ocupaţionali, asistente medicale şi de fizioterapie.

Staţiunile balneare au devenit centre medicale curative, profilactice şi de recuperare, cu acces pentru largi categorii populaţionale, constituind o verigă importantă în programele de sănătate.

Începând din anii 70, în ţara noastră s-a dezvoltat o importantă reţea de secţii de recuperare medicală, cu paturi şi ambulatorii.

La începutul anului 1976,  a început construcţia Spitalului de Recuperare Medicală Băile Felix, cu un număr de 150 de paturi, prin finanţare din Fondul de Stat, care urma să funcţioneze sub îndrumarea directă a Institutului Naţional de Medicină Fizică, Balneologie şi Recuperare Medicală din Bucureşti.

Clădirea a fost inaugurată la 28 Octombrie 1988, devenind unitate cu personalitate juridică, activitatea medicală din această instituţie având atribuţii curative, profilactice şi educative, de învăţământ, formare şi perfecţionare profesională, îndrumarea metodologică a teritoriului, cercetare ştiinţifică.

În decursul anilor, structura spitalului a suferit mai multe modificări, cea mai importantă fiind în anul 1992, când în schema de organizare a unităţii au intrat şi cele două secţii de copii de la Băile Felix şi Băile 1 Mai (ale fostului Sanatoriu de copii 1 Mai).

Odată cu modificările sistemului de finanţare a spitalului, prin înfiinţarea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Bihor, s-a schimbat radical concepţia de organizare a activităţii noastre.

 Finanţarea spitalului este oglindită în bună măsură de realizarea efectivă a indicatorilor activităţii medicale din secţiile medicale.

Din luna iulie 2000 unitatea a primit statut de spital clinic al Universităţii din Oradea.

Un alt moment important în viaţa spitalului l-a constituit înfiinţarea unui ambulatoriu integrat propriu spitalului, această nouă structură a spitalului fiind inaugurată festiv de către ministrul sănătăţii de atunci, în data de 20 mai 2008.

Este de menţionat faptul că în ultimii cinci ani, în urma eforturilor manageriale ale conducerii spitalului, a sprijinului financiar primit de la Ministerul Sănătăţii Publice, precum şi din venituri proprii, s-a reuşit  modernizarea şi retehnologizarea spitalului (dovadă albumul de fotografii), făcându-se astfel un pas important în strădania noastră de a deveni un spital de tip occidental.

În prezent, spitalul (care de altfel este în subordinea directă a Ministerului Sănătăţii), dispune de un număr corespunzător de personal de specialitate, mai aproape de cerinţele şi normele europene, fapt care contribuie din plin la asigurarea calităţii actului medical.

De-a lungul celor peste 20 de ani de activitate ai spitalului, o preocupare permanentă a constituit-o pregătirea profesională continuă a întregului personal, medical şi nemedical.

Calitatea îngrijirilor medicale este preocuparea majoră a instituţiei noastre, angajată în implementarea reformei în sănătate.

Calitatea actului medical este o problemă de cultură medicală, care se învaţă şi se poate practica doar în mediile în care profesioniştii împărtăşesc valorile comune ale instituţiei lor. Acesta este climatul în care, cei ce alcătuim această instituţie (de altfel unicat în ţară prin formula organizatorică), ne desfăşurăm activitatea.

Organizăm periodic manifestări ştiinţifice naţionale care au devenit de acum o tradiţie (Zilele Medicale Felix şi activităţile naţionale ale asociaţiei ASPOR). Medicii, kinetoterapeuţii şi personalul medical mediu participă cu regularitate cu lucrări la congrese naţionale şi internaţionale, reuşind astfel să fie la curent cu ultimele noutăţi în domeniul recuperării medicale.

În cadrul spitalului îşi desfăşoară activitatea Catedra de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală a Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Oradea. În secţiile clinice de adulţi şi copii, se desfăşoară şi stagiile de pregătire ale studenţilor şi medicilor rezidenţi, au loc examene de licenţă, pentru obţinerea specialităţii de recuperare medicală, concursuri pentru ocuparea de posturi didactice universitare.

La toate acestea se adaugă multitudinea de colaborări şi parteneriate cu diferite instituţii, organizaţii nonguvernamentale şi asociaţii ale pacienţilor pentru a facilita accesul la servicii şi integrarea optimă a pacienţilor în mediul fizic şi social.