Spitalul Clinic de Recuperare Medicală din statiunea balneoclimaterică Băile Felix a fost înfiinţat în octombrie 1988, la iniţiativa autorităţilor locale, în colaborare cu Institutul Naţional de Medicină Fizică, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală Bucureşti.

În decursul anilor următori, structura spitalului a suferit mai multe modificări, cea mai importantă fiind in 1992 când, în structura unităţii a intrat sectia de copii a vechiului Sanatoriu de Copii, Băile 1 Mai.

Din luna iulie 2000 unitatea a căpătat statut de spital clinic al Universitătii Oradea.

Spitalul desfăşoară activităţi de asistenţă medicală, cercetare şi educaţie în domeniul recuperării medicale şi organizează anual manifestări ştiinţifice cu caracter regional sau naţional menite să promoveze atât specialitatea de recuperare medicală cât şi factorii naturali de cură de care beneficiază staţiunea Băile Felix.

Spitalul nostru asigură servicii de reabilitare comprehensivă la diferite nivele (consultaţii de specialitate, internare, tratament ambulator), oferite de o echipă multidisciplinară, pentru a promova starea de sănătate, independenţă funcţională şi calitate a vieţii indivizilor cu disabilităţi.

Echipa multidisciplinară, condusă de medici specialişti de recuperare şi medicină fizică, este formată din asistenţi medicali şi de balneo-fizioterapie, kinetoterapeuţi, fiziokinetoterapeuţi, terapeuţi ocupaţionali, psihologi, infirmiere, îngrijitoare, educatori, instructori de activitate.

Misiune, viziune şi filozofie

Obiectivele activităţii noastre sunt prevenirea, diagnosticarea, tratarea şi managementul reabilitării persoanelor cu afecţiuni invalidante şi comorbidităţi.

Echipa de specialişti abordează holistic persoanele cu afecţiuni acute sau cronice (generatoare de incapacitate funcţională) şi utilizează toate mijloacele terapeutice disponibile menite să reducă impactul afecţiunilor care presupun dizabilitate, limitare de activitate şi restricţie de participare pentru a facilita integrarea optimă a individului în mediul fizic şi social.

Îngrijirile acordate pacienţilor se desfăşoară la nivele diferite, incluzând atât spitalizare cât şi servicii de recuperare în ambulatorul integrat al spitalului, în concordanţă cu nevoile specifice ale fiecăruia.

MANAGER — Conf. Univ. dr. Nicoleta-Ramona SUCIU

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI

– PREZENTAREA SCHEMATICĂ –

Structura organizatorică a spitalului a fost aprobată prin Ordinul MS nr 313 din 08.03.2019:

♦ Secția clinică recuperare, medicină fizică și balneologie I – 75 paturi, din care:

▪ compartiment de recuperare neurologică – 25 paturi

♦ Secția clinică recuperare, medicină fizică și balneologie II – 75 paturi, din care:

▪ compartiment de recuperare neurologică – 25 paturi;

▪ compartiment de recuperare cardiovasculară 15 paturi

♦ Secția clinică* recuperare, medicină fizică și balneologie copii—Băile 1 Mai – 40 paturi

♦ Secția recuperare neuropsihomotorie – copii Băile 1 Mai – 70 paturi

TOTAL 260 paturi

♦ Însoțitori – 25 paturi

♦ Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie cu punct de lucru la Băile 1 Mai

(baza de tratament)**

♦ Laborator analize medicale

♦ Laborator radiologie și imagistică medicală

♦ Laborator explorări funcționale

♦ Compartiment de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.***

♦ Birou evaluare și statistică medicală

 

♦ Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialitățile:

▪ recuperare, medicină fizică şi balneologie,

▪ geriatrie și gerontologie,

▪ recuperare, medicină fizică şi balneologie – Băile 1 Mai.

 

♦ Aparat funcţional.

 

Laboratoarele deservesc atât pacienții internați cât și pe cei din ambulatoriu

 

* Ordinul MS nr. 1405/05.11.2011 aprobă acordarea statutului de ”clinic” secției de RMFB copii Băile 1 Mai

** Deserveste si ambulatoriul integrat care functioneaza in cladirea spitalului

*** Ordinul MS nr. 611/24.05.2011 aprobă completarea structurii organizatorice a spitalului cu un nou compartiment, ”Compartiment de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale”