ÎN ATENŢIA PACIENŢILOR

 

Beneficiază de tratament în regim ambulatoriu pacienţii a căror afecţiuni pot fi monitorizate în ambulatoriul spitalului conform cu prevederilor Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi a Normelor de aplicare a Contractului-cadru (www.cnas.ro).

Acte necesare pentru a beneficia de tratament:

♦ Buletin / Carte de Identitate

♦ Card de sanatate sau adeverinta de la casa de asigurari de sanatate de care apartine pacientul care sa ateste lipsa cardului de sanatate.

♦ Ultimul cupon de pensii, unde este cazul

♦ Adeverinţă de la locul de muncă, care să ateste calitatea de asigurat

♦ Bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist (în dublu exemplar) către specialitatea – recuperare, medicină fizică si balneologie (RMFB) – în Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix.

Locaţii:

♦ Spitalul Clinic de Recuperare Medicală — Băile Felix

♦ Sectia Clinica RMFB de Copii — Băile 1 Mai

 

Programul de consultaţii al fiecărui medic în ambulatoriu este prezentat în format pdf. Pentru aceasta faceţi clic aici.

Normele de aplicare a Contractului-Cadru pentru 2022 (clic aici)

 

Ambulatoriu Integrat - Stațiunea Băile Felix