Acest site are ca scop să prezinte utilizatorului, în general, activitatea medicală şi ştiinţifică desfăşurată în Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, iar în particular, informarea atât a medicilor de familie, a specialiştilor, cât şi a pacienţilor, mai vechi sau mai noi, în ceea ce priveşte condiţiile de internare, tratament, cazare şi masă din spital.

Un mic istoric, informaţii referitoare la conducerea spitalului, proiectele în derulare sau viitoare, achiziţiile publice ce urmează a fi efectuate sau posturile ce urmează a fi scoase la concurs le veţi găsi răsfoind paginile „Despre noi ...”.

Descrierea secţiilor atât medicale cât şi a celor nemedicale se găseşte în paginile „Secţiile spitalului ...”

Afecţiunile şi modalităţile de tratament le veţi găsi descrise în cele 2 pagini ”Patologie, tratament

Pentru a ne contacta direct prin intermediul acestui site sau utilizând telefonul, faxul sau e-mailul vă recomandăm să accesaţi paginile „Contactaţi-ne ...”

Un rol important privind înţelegerea politicii manageriale promovată de conducerea spitalului îl joacă pagina de discuţii din meniu, şi anume pagina ”Forum”, unde vă rugăm să ne comunicaţi impresiile, sugestiile, şi mai ales reclamaţiile Dvs. Noi vă mulţumim, în acest sens, pentru sinceritatea cu care veţi aborda problemele.

De asemenea, veţi găsi diferite informaţii utile deschizând şi celelalte pagini ale acestui site.

 

Vă mulţumim că ne-aţi vizitat şi vă invităm să reveniţi cât mai des posibil.

 

Conducerea

Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

Primum nil nocere. Salus aegroti suprema lex.

Comuna Sânmartin,

Staţiunea Băile Felix, 417500

Judeţul Bihor, Romania

Pentru a ne contacta:

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală

Sunteti vizitatorul nr.

CONDIŢII PENTRU PROGRAMARE LA TRATAMENT CU INTERNARE

Tratament cu internare pe secţiile de adulţi din Băile Felix (programare)(broşură)(Adeverință salariat)

Tratament cu internare pe secţia de copii din Băile 1 Mai — seriile din anul 2022 (convenţie)

CONDIŢII PENTRU TRATAMENT ÎN AMBULATORIUL INTEGRAT

Ambulatoriul integrat al spitalului conţine două baze de tratament:

 

- în incinta spitalului, în Băile Felix

- in incinta sectiei de copii din Baile 1 Mai

 

Ambulatoriul de specialitate geriatrie-gerontologie:

 

- în incinta spitalului, în Băile Felix

 

Pentru a beneficia de tratament în regim ambulatoriu … detalii...

Chestionar satisfactie pacienti

Stimati pacienti, rugăm să aveti amabilitatea completării cu sinceritate a prezentului chestionar (deschide aici), apoi să-l transmiteti pe una dintre adresele noastre de email.

 

PROGRAM LABORATOARE

Laborator Analize Medicale

Luni—Vineri: 07.00 — 15.00

 

Laborator Imagistica Medicala

Radiografie si Ecografie

Luni: 11.00 — 17.00

Marti—Vineri: 07.00 — 13.00

PAGINI SUPLIMENTARE

Insemnele Acreditarii Spitalului Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix in al II-lea ciclu de acreditare, acreditare cu recomandari

ANUNŢURI IMPORTANTE

Proiect BIHARMED (aici)

Proiect HURO 0802/082_AF — PROIECT FINALIZAT

Vizitati pagina cu Proiecte si Foto

ÎN ATENȚIA PACIENȚILOR

Referitor la LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

In conformitate cu art. 5 din Legea nr 544/2001, cu modificarile actuale, privind liberal acces la informatiile de interes public Spitalul Clinc de Recuperare Medicala Baile Felix are obligatia sa comunice …..

… mai multe informatii aici.

CONSILIUL ETIC

 

Raport de activitate - Consiliul Etic: Semestrul 2 /2021 si anul 2021(aici)

Raport de activitate - Consiliul Etic: Semestrul 1 - 2020 (aici)

Raport de activitate - Consiliul Etic: Semestrul 2 - 2020 (aici)

Raport de activitate - Consiliul Etic: anul 2020 (aici)

Solicitarea spitalului adresata Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor (aici)

Membrii Consiliului de Etica al Spitalului Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix (aici)

© 2007-2022 Ing. Petre Cevei

Sectia Clinica RMFB Copii Baile 1 Mai

Seriile de tratament pentru copii pe anul 2022 sunt prezentate în pagina speciala (clic aici)

ÎN ATENȚIA PACIENȚILOR

Referitor la CARDUL NATIONAL DE SANATATE

 

În conformitate cu adresa Ministerului Sănătății nr. 3808/17.04.2015, vă informăm că, în baza prevederilor H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 și cele ale H.G. nr. 900/2012,

UTILIZAREA CARDULUI NAȚIONAL DE SĂNĂTATE VA FI OBLIGATORIE

ÎNCEPAND CU DATA DE 1 MAI 2015 !

… mai multe informatii aici.

ÎN ATENȚIA PACIENȚILOR

Referitor la PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Conform cu cerintele Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, respective ale OMS nr. 1501/2016 privind implementarea mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix, prezinta in atasament Anexa nr. 2 la OMS 1501/2016 — “Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal”

Anexa nr. 2.

Va rugam sa faceti clic pe butonul “Feed-Back Pacienti” si sa completati chestionarele puse la dispozitia Dumneavoastra de Ministerul Sanatatii. Raspunsurile Dvs. sunt foarte importante pentru noi. Multumim !

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL INREGISTRAT IN REGISTRUL DE EVIDENTA A PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL SUB NR. 35454

Servicii medicale decontate de CAS Bihor

Pachetele de servicii medicale si tarifele corespunzatoare serviciilor medicale contractate cu CAS Bihor de catre Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix in conformitate cu prevederile Contractului-Cadru si a Hotararii Guvernului nr. 140/2018:

- servicii spitalicesti (aici)

- servicii medicale ambulator recuperare (aici)

- servicii medicale paraclinice (aici)

Lista cladirilor

detinute de spital

Lista cladirilor incalzite si/sau racite, detinute si ocupate de Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix (clic aici).

Certificat de Calitate 2020 - 2023

SR EN ISO 9001: 2015

Transparenta veniturilor salariale cf. art.33 din Legea nr. 153 / 2017

- septembrie 2017 (aici)

- martie 2018 (aici)

- septembrie 2018 (aici)

- martie 2019 (aici)

- septembrie 2019 (aici)

- martie 2020 (aici)

- septembrie 2020 (aici)

- martie 2021 (aici)

- septembrie 2021 (aici)

- martie 2022 (aici)

Sectiile Clinice de Adulti - Baile Felix

 

Telefon: 0259-318108, 318109

0359-800635, 800636

Fax: 0259-318135

E-mail: spitalfelix@rdsor.ro, spital_felix@yahoo.com

Sectia Clinica de Copii - Baile 1 Mai

 

Telefon: 0259-318264, 0359-463288

Fax: 0259-318019

E-mail: carmenhal@yahoo.com

 

Biroul de Management al

Calitatii Serviciilor Medicale

Spitalului Clinic de Recuperare Medicala—Baile Felix

 

Planul de Integritate al Spitalului Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix 2022-2025 (aici)

Politica de Confidentialitate a Datelor cu Caracter Personal (aici)

Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate 2020 (aici)

Raport evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru 2020 (aici)

Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate 2019 (aici)

Raport evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru 2019 (aici)

Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate 2018 (aici)

Raport evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru 2018 (aici)

Raport evaluare privind respectarea “Codului de conduita al angajatilor“ din cadrul spitalului (aici)

Rectangle: Rounded Corners: COVID—19

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

 

BIROU financiar-contabilITATE

COMUNICAT nr. 6055 / 14.06.2022

IN ATENTIA PACIENTILOR asigurati care urmeaza sa faca tratament de recuperare in regim de spitalizare,

- contributia personala a pacientilor pentru servicii hoteliere cu grad ridicat de confort, peste confortul standard, va fi de 32 Ron / zi.

- contributia personala a pacientilor pentru HRANA va fi de 3 Ron / zi.

Aceasta reglementare este in conformitate cu Decizia nr. 197 / 19.05.2022 si a Hotararii Comitetului Director nr. 4755/10.05.2022 ale Spitalului Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix si se aplica incepand cu data deciziei mai sus mentionate. Comunicatul in format pdf, aici.

 

Data postare anunt: 14.06.2022

 

Procedurile specifice de medicina fizica si de reabilitare care se pot acorda in cadrul unei serii de proceduri in ambulatoriu (aici)

Data postare anunt: 25.05.2022

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

 

Biroul RUNOS

ANUNT nr. 6491 din 22.06.2022 privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat incepand cu data de 29.06.2022 pentru ocuparea unor posturi temporar vacante.

Pentru vizualizarea anuntului complet, accesati pagina „Concursuri-exameneaici

Data postare anunt: 22.06.2022

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

ANUNTURILE privind concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante avand numerele 5858/08.06.2022; 5997/10.06.2022; 6061/14.06.2022; 6277/17.06.2022 pot fi vizualizate in pagina „Concursuri—examene” a acestui site. (aici)

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

ANUNTUL nr. 6415/21.06.2022 de rectificare a datelor concursului din data de 12.07.2022 (Anunt nr. 6061/14.06.2022) si anume, concursul va avea loc in data de 13.06.2022, orele 09.00; detalii in pagina „Concursuri, Examene” a acestui site (aici). Prezentul anunt, in detaliu, precum si calendarul concursului pot fi vizualizate (aici).

Data postare anunt: 21.06.2022

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

 

Biroul Achizitii publice, Contractare

CAIET DE SARCINI — „Modernizarea si reabilitarea grupurilor sanitare din cadrul saloanelor” — inregistrat la nr. 6445/21.06.2022

Pentru vizualizarea in detaliu a documentului, faceti clic aici

Data postare anunt: 23.06.2022

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ÎN BAZELE DE TRATAMENT

FRECVENŢĂ/PLAFON

- maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)

- maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru copiii 0 - 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)

TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi

28 lei

Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care cel puțin o procedură pe zi să fie dintre următoarele:

- Kinetoterapie de grup pe afecţiuni,

- Masaj reflex,

- Limfmasaj,

- Hidrokinetoterapie individuală generală,

- Hidrokinetoterapie parţială,

- Kinetoterapie individuală,

- Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate.

42 lei